Contact

Wij stellen het op prijs indien u contact wenst op te nemen. TrendsinFinance.nl beoogt het delen van actuele ontwikkelingen en trends in het Finance vakgebied. Op basis van recente publicaties door toonaangevende vakgenoten wordt een beeld gevormd van de trending topics in het vakgebied. De makers van de site hebben niet de intentie de nieuwe ontwikkelingen in detail uiteen te zetten. Beoogd wordt de lezer mee te nemen in het nut en de betekenis van de trends voor het vakgebied.

De website is een voor een deel gereed, een groot deel is nog onder constructie. Indien u vragen of suggesties heeft, verzoeken wij u contact op te nemen en een email te sturen aan info@trendsinfinance.nl t.a.v. Marc Miedema.

Verantwoording

ref. connect


Randstad, Verolme, Stortemelk, Campina, Chello, Labojo, GAK, Herge, HTM, Kluwer, KLM, Abellio, KPMG, NS, Palet, Qbuzz, UPC, UWV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Abellio, Campina, Chello, GAK, Herge, HTM, Kluwer, KLM, KPMG, NS, Palet, Qbuzz, UPC, UWV, Verolme.

Reageren is niet mogelijk