Wendbaarheid van Finance

Onderstaand een overzicht van actuele artikelen en documenten met betrekking tot de Wendbaarheid van Finance. Door het aanklikken van de hyperlink kunt u het originele artikel of document raadplegen.

Actuele artikelen

CFO laat bureaucratie los voor een wendbaar bedrijf (bron cfo.nl)

Simpel en wendbaar blijven is de uitdaging voor bedrijven om mee te kunnen gaan in tijden van snellere verandering. De CFO werkt daaraan mee door de checks & balances los te laten en mee te denken met de business.

CFO stuurt aan op wendbaar verdienmodel (bron cfo.nl)

Een succesvolle CFO moet scherp in de gaten houden of zijn team over de juiste vaardigheden beschikt om mee te kunnen bewegen in de snel veranderende omgeving. Door slimme automatisering en centralisering beschikken CFO en CEO over de tools om op tijd te kunnen anticiperen op veranderingen in de markt.

CFO flexibiliseeert organisatie in onzekere tijden (bron finance.nl)

Uit recent onderzoek van Deloitte volgt dat CFO’s voor verdergaande flexibilisering van de organisatie, de onzekerheid het hoofd te bieden. Hierbij kijkt men vooral naar de inzet van ‘allianties en Joint Ventures’ (41%), ‘Shared Services’ (36%) en mogelijkheden tot ‘Outsourcing’ (29%). Vooralsnog leidt de onzekerheid niet tot radicale verandering van bedrijfsstrategie(76%).

Shared services van de toekomst: Het nastreven van agility (bron cfo.nl)

De traditionele motieven voor shared services, zoals kostenbesparing, efficiëntie en professionalisering, beginnen ingehaald te worden door nieuwe overwegingen, gerelateerd aan het bewerkstelligen van flexibiliteit en wendbaarheid.

Actuele documenten

(bron SAP)

Markten, klantvoorkeuren, verkoopkanalen veranderen voortdurend. Dit alles vraagt om een wendbare organisatie. Zijn CFO’s in staat om de wegbereider te zijn naar een wendbare organisatie. SAP heeft naar dit thema een benchmark studie verricht.

 

 

 

Reageren is niet mogelijk